สถานศึกษาสำหรับการปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

พิมพ์

สถานศึกษาสำหรับการปฏิบัติการสอน

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

ลำดับ สถานที่ปฏิบัติการสอน/ที่อยู่
1

โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 36120

Tel. 0-4482-2995

2

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  36150

3

โรงเรียนบ้านหนองรวก  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  36150

Tel. 0-4488-3237

4

โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  36210

Tel. 0-4487-2827

5

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000

Tel. 0-4483-3460

6

โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  36210

Tel. 0-4482-2963

7

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000

Tel. 0-4481-1768

8

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  36170

Tel. 0-4483-9036

9

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000

Tel. 0-4483-9483

10

โรงเรียนบ้านหนองม่วง  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130

Tel. 0-4482-2668

11

โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180

Tel. 0-4443-0706

ลำดับ สถานที่ปฏิบัติการสอน/ที่อยู่
12

โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  30180

Tel. 0-4498-1645

13

โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น  อำเภอโสกนกเต็น  จังหวัดขอนแก่น  40120

Tel. 0-4341-5837

14

โรงเรียนบ้านทุ่งแค  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  40120

Tel. 0-4326-0234

15

โรงเรียนบ้านวังกุ่ม  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  36170

Tel. 0-4487-0576

16

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรมย์ 31000

Tel. 0-4478-3506

17

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  36150

Tel. 0-4488-3100

18

โรงเรียนบ้านส้มป่อย  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130

19

โรงเรียนศรีแก้งคร้อ  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  36150

Tel. 0-4488-2911

20

โรงเรียนเทศบาล 1  (บ้านบัวใหญ่)  อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  30210

Tel. 0-4446-1748

21

โรงเรียนสุนทรวัฒนา  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000

Tel. 0-4481-1809

22

โรงเรียนบ้านนาฝาย  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  36000

Tel. 08-4280-8487

23

โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 30230

Tel. 06-5725-2489

24

โรงเรียนโนนพิบาลโคกกลาง  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 30180

25

โรงเรียนช่องแมว  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  30180

Tel. 0-4443-0538

26

โรงเรียนหนองน้ำใส  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  30140

Tel. 0-4498-5115

27

โรงเรียนบ้านม่วง  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  36180

Tel. 0-4487-0520

28

โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  36170

Tel. 0-4487-0462

29

โรงเรียนบ้านนาบัว  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  36180

Tel. 0-4482-2948

ลำดับ

สถานที่ปฏิบัติการสอน/ที่อยู่

 

30

โรงเรียนโนนเขวาประชาศึกษา  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  40230

Tel. 0-4327-8339

31

โรงเรียนหันห้วยทราย  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  30180

Tel. 0-4424-9258

32

โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  36120

Tel. 0-4486-9108

33

โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  30180

Tel. 0-4475-4650

34

โรงเรียนหนองนาแซง  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  36000

Tel. 0-4405-1104

35

โรงเรียนบุญวัฒนา 1  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

Tel. 0-4492-0211

36

โรงเรียนอนุบาลบ้านค่าย  หมื่นแผ้ว  อำเภอบ้านค่าย จังหวัดชัยภูมิ  36240

Tel. 0-4489-9114

37

โรงเรียนภูมิวิทยา  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ    36110

Tel. 0-4484-4758

38

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  36000

Tel. 0-4481-1887

39

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  36000

Tel. 0-4480-1161

40

โรงเรียนนาคานหักประชา-นุสรณ์ อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  36210

Tel. 08-6243-9775

41

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000

Tel. 0-4481-1864

42

โรงเรียนบ้านโนนเชือก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130

Tel. 0-4482-2667

43

โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  36160

44

โรงเรียนหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ  36130

Tel. 0-4484-6410