ติดต่อสอบถาม
โทร: 0-4481-2088
แฟกซ์: 044-822-323

 • 1 ยินดีต้อนรับ

  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ " ยินดีต้อนรับ "
  Read Me...
 • 2 ปรัชญา.

  ปรัชญา “ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำกีฬา พัฒนาสังคม ”
  Read Me...
 • 3 วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
  Read Me...
 • 4 ตรามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

  ลักษณะของตราสัญลักษณ์เป็นรูปพระพลบดีช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ หัตถ์ขวาทรงตรี ซ้อนทับอยู่บนเครื่องหมายสามห่วง สีเขียว ขาว เหลือง บรรจุอยู่ในวงรีที่มีพื้นที่สีน้ำเงิน มีชื่อสถาบันภาษาไทยอยู่ด้านบน และชื่อวิทยาเขตอยู่ด้านล่างของขอบสีเหลืองทอง มีลายประจำยามอยู่ทั้งสองด้านระหว่างชื่อสถาบันกับชื่อวิทยาเขต
  Read Me...
 • 5 สีประจำสถาบัน

  เป็นสีของห่วง 3 ห่วงคล้องกัน หมายถึง การให้การศึกาากับบุคคลควรให้ทั้ง 3 อย่าง พร้อมๆ กัน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษา
  Read Me...

ชื่อสถาบัน                :   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

ต้นสังกัด                   :   สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่ตั้ง

ที่อยู่                         :    มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

                                      ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

                                      จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36000

หมายเลขโทรศัพท์    :   0-4481-2088

หมายเลขโทรสาร     :    0-4482-2323

สีประจำคณะ             :    เขียว ขาว เหลือง

เว็บไซต์                    :    www.ipec.ac.th

เฟสบุ๊ค                      :    https://www.facebook.com/ipechaiyaphum2526/

อีเมล์                         :    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สถานตั้ง :

 

 

Copyright 2019 CONSULTING SERVICESS