ติดต่อสอบถาม
โทร: 0-4481-2088
แฟกซ์: 044-822-323

 • 1 ยินดีต้อนรับ

  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ " ยินดีต้อนรับ "
  Read Me...
 • 2 ปรัชญา.

  ปรัชญา “ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำกีฬา พัฒนาสังคม ”
  Read Me...
 • 3 วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
  Read Me...
 • 4 ตรามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

  ลักษณะของตราสัญลักษณ์เป็นรูปพระพลบดีช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ หัตถ์ขวาทรงตรี ซ้อนทับอยู่บนเครื่องหมายสามห่วง สีเขียว ขาว เหลือง บรรจุอยู่ในวงรีที่มีพื้นที่สีน้ำเงิน มีชื่อสถาบันภาษาไทยอยู่ด้านบน และชื่อวิทยาเขตอยู่ด้านล่างของขอบสีเหลืองทอง มีลายประจำยามอยู่ทั้งสองด้านระหว่างชื่อสถาบันกับชื่อวิทยาเขต
  Read Me...
 • 5 สีประจำสถาบัน

  เป็นสีของห่วง 3 ห่วงคล้องกัน หมายถึง การให้การศึกาากับบุคคลควรให้ทั้ง 3 อย่าง พร้อมๆ กัน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษา
  Read Me...

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ ภาคต้น ปีการศึกษา2562

                -------------------------------------------------------------------------------------------------   

ประกาศ แต่งตั้งอาจารย์ อาจารย์พิเศษ ปฎิบัติหน้าที่งานสอน(เพิ่มเติม)ภาคต้น ปีการศึกษา2562

                -------------------------------------------------------------------------------------------------   

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป) รอบที่4 ปีการศึกษา2562

                -------------------------------------------------------------------------------------------------   

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป) รอบที่4 ปีการศึกษา2562

                -------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ  กำหนดวันลงทะเบียนและวันเปิดภาคเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา2562

                -------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            -------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ปีการศึกษา2562

                -------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประกาศ  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป)รอบที่4 ปีการศึกษา2562

                -------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรม ปีการศึกษา2562

                -------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ แต่งตั้งอาจารย์ อาจารย์พิเศษ ปฎิบัติหน้าที่งานสอน ภาคต้น ปีการศึกษา2562

                -------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป)รอบที่3 ปีการศึกษา2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป)รอบที่3 ปีการศึกษา2562

ประกาศ  กำหนดการวันพิธีซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตร 2562

ประกาศ เปิดรับสมัครเและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป) รอบที่ 3 ปีการศึกษา2562

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป รอบที่2) ปีการศึกษา2562 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป รอบที่2) ปีการศึกษา2562

 - ประกาศ  พรบ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2562

ประกาศ เปิดรับสมัครเและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป) รอบที่ 2 ปีการศึกษา2562

**รายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบทั่วไป) รอบที่1 ปี2562 ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารพญาแล ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ**

**เอกสาร และหลักฐานประกอบการรายงานตัว คลิกเพื่อดูรายละเอียด**

 >>คลิกเพื่อกรอกข้อมูลการรายงานตัวนักศึกษา ปีการศึกษา2562<<

 - ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา2562

 - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา2562

 - ประกาศ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา2562

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลในอันดับสำรอง(ประเภทโควตา)ปีการศึกษา2562

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพจาการเป็นนักศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา2561

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล (ประเภทโควตา รอบที่1) ปีการศึกษา2562 

ประกาศ โครงการประชารัฐร่วมพลัง สร้างยุวแรงงาน(ส่งเสริมการมีงานทำช่วงปิดภาคเรียน)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล (ประเภทโควตา รอบที่1) ปีการศึกษา2562

ประกาศ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ (ประเภทโควตา รอบที่1) ปีการศึกษา2562

 

Copyright 2019 CONSULTING SERVICESS