ติดต่อสอบถาม
โทร: 0-4481-2088
แฟกซ์: 044-822-323

 • 1 ยินดีต้อนรับ

  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ " ยินดีต้อนรับ "
  Read Me...
 • 2 ปรัชญา.

  ปรัชญา “ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำกีฬา พัฒนาสังคม ”
  Read Me...
 • 3 วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
  Read Me...
 • 4 ตรามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

  ลักษณะของตราสัญลักษณ์เป็นรูปพระพลบดีช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ หัตถ์ขวาทรงตรี ซ้อนทับอยู่บนเครื่องหมายสามห่วง สีเขียว ขาว เหลือง บรรจุอยู่ในวงรีที่มีพื้นที่สีน้ำเงิน มีชื่อสถาบันภาษาไทยอยู่ด้านบน และชื่อวิทยาเขตอยู่ด้านล่างของขอบสีเหลืองทอง มีลายประจำยามอยู่ทั้งสองด้านระหว่างชื่อสถาบันกับชื่อวิทยาเขต
  Read Me...
 • 5 สีประจำสถาบัน

  เป็นสีของห่วง 3 ห่วงคล้องกัน หมายถึง การให้การศึกาากับบุคคลควรให้ทั้ง 3 อย่าง พร้อมๆ กัน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษา
  Read Me...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

หลักสูตร

ชั้นปี

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

(ตกค้าง)

รวม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

57

46

44

48

7

202

รวม

57

46

44

48

7

202

 

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตร

ชั้นปี

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

(ตกค้าง)

รวม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

26

7

10

12

8

63

รวม

26

7

10

12

8

63

 

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตร

ชั้นปี

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 5

(ตกค้าง)

รวม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

80

73

74

52

57

 

13

349

รวม

80

73

74

52

57

13

349

 

วิทยาเขตชัยภูมิ

หลักสูตร

ชั้นปี

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 5

(ตกค้าง)

รวม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

57

46

44

48

-

 

7

202

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

26

7

10

12

-

8

63

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

80

73

74

52

63

13

349

รวม

163

126

128

112

63

28

614

*รายงาน ณ วันที่  18 กันยายน 2560

Copyright 2019 CONSULTING SERVICESS