หน้าแรก

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

0-4481-2088
www.ipec.ac.th
สามารถติดต่อได้ที่


 • ประชาสัมพันธ์
 • นักศึกษา
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • งบทดลอง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ แจ้งอบรมการใช้ระบบ E-education เฉพาะนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ  (20 ก.ค. 61)

ประกาศ รับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา  (20 ก.ค. 61)

ประกาศ กำหนดวันเปิด-ปิด ภาคการศึกษา และการสอบปลายภาค ปีการศึกษา2561(18 ก.ค. 61)

ประกาศ รับสมัครและสอบคึดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป รอบที่4) ปีการศึกษา2561(4 ก.ค. 61)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป รอบที่3) ปีการศึกษา2561(27 มิ.ย. 61)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป รอบที่3) ปีการศึกษา2561(26 มิ.ย. 61)

ประกาศ รับสมัครและสอบคึดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป รอบที่3) ปีการศึกษา2561(8 มิ.ย. 61)

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป รอบที่2) ปีการศึกษา2561(31 พ.ค. 61)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป รอบที่2) ปีการศึกษา2561(28 พ.ค. 61)

ประกาศ รับสมัครและสอบคึดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป รอบที่2) ปีการศึกษา2561(4 พ.ค. 61)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา2561 (18 เม.ย. 61)

ประกาศ งานแนะแนว รับสมัครผู้จบปริญญาตรีเพื่อเป็นพนักงานของบริษัท สยาม สมาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล คลับ(21 ก.พ. 61)

ประกาศ รับสมัครและสอบคึดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา2561(1 ก.พ. 61)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้า (รอบที่2) ปีการศึกษา2561(30ม.ค..61) 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้า (รอบที่2) ปีการศึกษา2561 (29 ม.ค.. 61)

 ประกาศ รับสมัครและสอบคึดเลือกบุคคล ประเภทโควต้า (รอบที่2) ปีการศึกษา2561(16 ม.ค. 61)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก บุคคลประเภคโควต้า ประจำปีการศึกษา 2561(9 ม.ค. 61)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โควต้า) ปีการศึกษา2561 (4 ม.ค.. 61) 

ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา2560(21 ธ.ค.. 60) 

ประกาศ การสั่งจองชุดครุยสำหรับบัณฑิต และประกาศรายชื่อผู้ที่จะรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา2560 (13 ธ.ค.. 60) 

 

(18 ก.ค. 61)

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ค่าจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ2561  (2 พ.ย. 60)

ประกาศ แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการและอาจารย์ ปี2560  (20 ก.ย. 60)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ 1 แห่ง ประจำปีงบประมาณ2560  (19 มิ.ย. 60) 

ประกาศ ประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ2560  (19 มิ.ย. 60) 

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญกีฬาภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ2560  (28 ก.ย. 59) 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญกีฬาภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ2560  (20 ก.ย. 59) 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญกีฬาภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ2560  (12 ก.ย. 59) 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกสอนกีฬาชำนาญการเซปักตะกร้อ 1 ตำแหน่ง (21 มิ.ย. 59) 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตชัยภูมิ 1 หลัง (19 ม.ค. 59)

ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ  1 หลัง (23 ธ.ค. 58)

งบทดลองประจำเดือน

รายงานงบทดลอง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

      รายการหัวเรื่อง       วันที่      

งบทดลองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำเดือน,กรกฎาคม 2561          

       08-08-2018

งบทดลองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำเดือนมิถุนายน 2561                                                                                                                13-07-2018                          
งบทดลองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561                                                                                                                13-06-2018                          
งบทดลองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำเดือนเมษายน 2561                                                                                                                18-05-2018                          
งบทดลองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำเดือนมีนาคม 2561                                                                                                                11-04-2018                          
งบทดลองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561                                                                                                                14-03-2018                          
งบทดลองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำเดือนมกราคม 2561                                                                                                                14-02-2018                          
งบทดลองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำเดือนธันวาคม 2560                                                                                                                14-01-2018                          
งบทดลองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำเดือนพศจิกายน 2560                                                                            13-12-2017                       
งบทดลองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำเดือนตุลาคม 2560                                                                                      13-11-2017                       
งบทดลองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำเดือนกันยายน 2560                                                                                    12-10-2017                       
งบทดลองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำเดือนสิงหาคม 2560                                                                                    11-09-2017                       
งบทดลองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำเดือนกรกฏาคม 2560                                                                                      11-08-2017                     
งบทดลองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำเดือนมิถุนายน 2560                                                                                     14-07-2017                       
งบทดลองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560                                                                                 12-06-2017                         
งบทดลองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำเดือนเมษายน 2560                                                                                    11-05-2017                        
งบทดลองสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำเดือนมีนาคม 2560                                                                                       10-04-2017                     
next
prev

ข่าวกิจกรรม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

 • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดป่าบ้านพลัง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา จันทรอด เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
 • ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)
 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)
 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๖ พรรษา
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๖ พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
 • โครงการบริหารความเสี่ยง
  โครงการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการบริหารความเสี่ยง" วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ (ระดับคณะวิชาและระดับวิทยาเขต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑" ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
 • โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
 • โครงการบริการวิชาการชุมชน
  โครงการบริการวิชาการชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการบริการวิชาการชุมชน" ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงฝึกกีฬาหน้าคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • โครงการเตรียมการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  โครงการเตรียมการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการเตรียมการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐" ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิCopyright © 2018 Copyright www.ipec.ac.th Rights Reserved.