foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

0-4481-2088
www.ipec.ac.th
สามารถติดต่อได้ที่


Saturday, 27 January 2018 00:00

จัดกิจกรรมให้เด็กเล่นและแจกของรางวัลในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา "จัดกิจกรรมให้เด็กเล่นและแจกของรางวัลในวันเด็กแห่งชาติ ปี 61" วันที่ 13 เดือน มกราคม 2561 ณ เทศบาลจังหวัดชัยภูมิ

Read 14 timesCopyright © 2018 Copyright www.ipec.ac.th Rights Reserved.