foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

0-4481-2088
www.ipec.ac.th
สามารถติดต่อได้ที่


Saturday, 03 March 2018 00:00

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Written by 
Rate this item
(0 votes)

"ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร" วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโรงอาหารหลังใหม่ ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

Read 59 timesCopyright © 2018 Copyright www.ipec.ac.th Rights Reserved.