foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

0-4481-2088
www.ipec.ac.th
สามารถติดต่อได้ที่


Thursday, 19 April 2018 00:00

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา จันทรอด เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF (กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมพลศึกษาสู่แสงแห่งธรรม) " คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

Read 135 timesCopyright © 2018 Copyright www.ipec.ac.th Rights Reserved.