foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

0-4481-2088
www.ipec.ac.th
สามารถติดต่อได้ที่


Tuesday, 26 June 2018 00:00

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

Read 58 timesCopyright © 2018 Copyright www.ipec.ac.th Rights Reserved.