foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

0-4481-2088
www.ipec.ac.th
สามารถติดต่อได้ที่Super User

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ประชุมผู้ฝึกสอนกีฬาและกล่าวให้โอวาทกับนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ที่จะไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ "พลศึกษาเกมส์" ณ จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารพญาแล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการวันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่ ๓ วันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดป่าบ้านพลัง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา จันทรอด เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)

StartPrev1234NextEnd
Page 1 of 4Copyright © 2018 Copyright www.ipec.ac.th Rights Reserved.