• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • นักศึกษา
  • กิจกรรม
  • การประเมินคุณภาพการศึกษา
    การประเมินคุณภาพการศึกษา

    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการพลศึกษา ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ปีการศึกษา 2558 (เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา)

    Read more...
next
prev