วันจันทร์, 25 กรกฎาคม 2559 00:00

แจ้งเรื่องการทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4

งานสวัสดิการนักศึกษา แจ้งเรื่องการทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 ค่าเบี้ยประกัน คนละ 258 บาท ส่งที่อาจารย์ที่ปรึกษา ภายใน 27 ก.ค. 59 อยากให้นักศึกษาทำทุกคน เพราะคุ้มครองปีหนึ่งตกไม่ถึงวันละบาท (อุบัติเหตุไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับ)